Интервјуа

Биоинженер - Лабораторија за генетика и персонализирана медицина – Жан Митрев клиника и Биоинженеринг Доо

Иднината на прецизната медицина е светла: За 10 години ќе му „удриме клоца“ на канцерот