Гере Трипков

организатори на првата сит - ски школа во Македонија

Заедно ги разбиваме стереотипите за лицата со попреченост