пистел

Момо Капор писател и новинар (1937-2010)

Момо Капор - Како се губат пријателите