#Ретвитни оброк

компаратист, поетеса, активист

#Ретвитни оброк не е романтична приказна