ROCK THE TRUMPET: film koji ne želi biti dokumentaran