антропологија

Уметник, режисер, асистент на УКЛА

Женското тело континуирано е објективизирано