домашна публика

Младата дизајнерка вчера ја претстави својата досегашна работа

Евгенија Зафировска за првпат пред скопската публика