Геометриева

графички дизајнер, фотограф, дизајнер на игри

За 10 години посакувам да не објаснувам која сум