Оливера Трајковска

Проект „40-те се новите 20-ти"

Никогаш не гледам реприза