Импресум

FASHIONEL.MK – READ IT, LOVE IT!
Кликни, прочитај и информирај се за модата!


РЕДАКЦИЈА

Креативен директор: ЕЛЕНА ПАНДЕВА

Главен и одговорен уредник: САЊА СТОЈКОВСКА

Новинари: ХРИСТИНА ИВАНОВА, НЕБОЈША АНТИЌ

Фотограф: ОГНЕН АНЧЕВСКИ

Графички дизајн: АНАСТАСИЈА МОЈСОСКА

Веб-администратор: ТРАЈЧЕ АНЃЕЛОВСКИ

Маркетинг: marketing@fashionel.mk

+389 70 27 66 39

Издавач: ЕЛЕНА ЛУКА ДООЕЛ Скопје

ул.Љубљанска бр.14, - Скопје

 

Содржините на оваа интернет страница се заштитени со авторски права. Истите подлежат на заштита согласно Законот за авторски права и сродни права и останати закони за заштита. Секое користење, посебно чување во базата на податоци, размножување, проширување или проследување на трети лица (дури и делумно или во обработен облик) е забрането без писмена согласност од Fashionel.mk (Елена Лука ДООЕЛ)