Импресум

FASHIONEL.MK – READ IT, LOVE IT!
Кликни, прочитај и информирај се за модата!


РЕДАКЦИЈА

Главен и одговорен уредник: МАРИЈА МЕЧЕВА

Новинари: АЛЕКСАНДРА СТОЈАНОВИЌ, ЈУЛИЈА ИЛИЈЕВСКАНЕБОЈША АНТИЌ

Креативен директор: ЕЛЕНА ПАНДЕВА

Фотограф: ЛАЗАР ЗАФИРОВСКИ

Графички дизајн: АЛЕКСАНДАР НЕСТОРОВСКИ

Веб-администратор: ПЕТРЕ СТОЈАНОВ

Маркетинг: marketing@fashionel.mk / +389 70 27 66 39

Издавач: ЕЛЕНА ЛУКА дооел Скопје, бул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 66, Скопје

Содржините на оваа интернет страница се заштитени со авторски права. Истите подлежат на заштита согласно Законот за авторски права и сродни права и останати закони за заштита. Секое користење, посебно чување во базата на податоци, размножување, проширување или проследување на трети лица (дури и делумно или во обработен облик) е забрането без писмена согласност од Fashionel.mk (Елена Лука ДООЕЛ)